Materiały do sterylizacji

MediRoll

Medilab
Jednorazowe rękawy papierowo-foliowe, stosowane do bezpiecznej sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu lub formaldehydem.

MediBag

Medilab
Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.

Twindicator

Propper
Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC w autoklawach z możliwością wykorzystania, przez podział pasków, w dużych i małych pakietach.

Vapor Line

Propper
Zintegrowany test kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach z jednoznacznym odczytem.