Strefa wiedzy

MEDICHECK… jakość pod kontrolą

 

CO TO JEST MEDICHECK?

 • aplikacja na telefon ułatwiająca przeprowadzanie audytów epidemiologicznych w placówkach ochrony zdrowia.
 • nowoczesna metoda oceny jakości procedur higieny rąk, powierzchni oraz narzędzi
 • ułatwia wdrożenie, przestrzeganie i monitorowanie procedur higienicznych
 • usprawnia pracę i pozwala na optymalne skrócenie czasu przeprowadzanych audytów
 • proste w użyciu rozwiązanie do wewnętrznych systemów zarządzania jakością

KOMU POLECANA JEST APLIKACJA MEDICHECK?

 • pielęgniarkom epidemiologicznym
 • pracownikom szpitalnych działów higieny
 • zespołom kontroli zakażeń szpitalnych
 • innym osobom odpowiedzialnym za kontrole epidemiologiczna w zakresie higieny rak, powierzchni i narzędzi

Aplikacja Medicheck zawiera 3 moduły dające możliwość oceny poprawności wykonywania procedur z zakresu higieny rąk, powierzchni oraz narzędzi.

Zakres audytów higieny rąk:

 • przygotowanie rąk do procedury
 • poprawność techniki wg schematu Ayliffe’a
 • ocena wykonania procedury mycia i dezynfekcji z wykorzystaniem lampy UV
 • obserwacja 5 momentów higieny rak zgodnie z wytycznymi WHO

Zakres audytów higieny powierzchni:

 • działanie dwuetapowe, tj. znakowanie powierzchni znacznikiem UV oraz kolejno sprawdzanie oznakowanych powierzchni czy została wykonana procedura mycia/dezynfekcji

Zakres audytów higieny narzędzi:

 • ocena stanowiska do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi, ocena wizualna roztworu roboczego
 • ocena wizualna narzędzi poddanych procedurze mycia i dezynfekcji
 • ocena odzieży ochronnej pracownika wykonującego procedurę

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu dotyczącego funkcjonalności Aplikacji Medicheck (kliknij poniżej).

 

MediNews… Biuletynu Profesjonalistów Epidemiologii

Wiedza oparta na naukowych podstawach jest ważna w Medilab od czasów powstania firmy. Każdego dnia dbamy o to aby dzielić się z naszymi klientami informacjami istotnymi z punktu widzenia walki w zakażeniami. Od ponad 35 lat organizujemy szkolenia, konferencje i webinary naukowe. W 2018 roku rozpoczęliśmy wydawanie Biuletynu Profesjonalistów Epidemiologii – MediNews.

Zachęcamy do pobrania Biuletynu Profesjonalistów Epidemiologii – MediNews:

MediNews Nr 6 – Pandemia… ciągle nowe wyzwania

MediNews (wydanie specjalne) – Instrukcja stosowania produktów do dezynfekcji w celu redukcji zagrożenia epidemicznego COVID‑19

MediNews Nr 5 – Koronawirus

MediNews Nr 4 – Monitorowanie higieny szpitalnej w ujęciu praktycznym i prawnym

MediNews Nr 3 – Higiena rąk

MediNews Nr 2 – Jubileusz 30-lecia firmy Medilab

MediNews Nr 1 – Clostridium difficile