Aktualności

21.01.2022

Spór o spory. Dlaczego wybrano B. subtilis i B. cereus?

W normach europejskich mikroorganizmy testowe do badania skuteczności preparatów dezynfekcyjnych nie są wybierane przypadkowo lecz między innymi ze względu na swoją wysoką oporność. Wybrane do testów drobnoustroje stanowią model do badania skuteczności preparatów dezynfekcyjnych, choć nie zawsze mają istotne znaczenie kliniczne. Skuteczność preparatu wobec normatywnego mikroorganizmu świadczy o jego szerszym zakresie skuteczności wobec innych, podobnych […]
07.01.2022

Badania normatywne dla obszaru medycznego na wirusy.

Zgodnie z normami europejskimi badanie skuteczności wirusobójcze odbywa się na kilku poziomach. W badaniach fazy 2 etapu 1 normą adekwatną do badania skuteczności produktów we wszystkich obszarach zastosowania jest norma EN 14476. Jednak zgodnie z tą normą aby uznać produkt do dezynfekcji rąk za wirusobójczy (w pełnym zakresie) należy potwierdzić jego skuteczność wobec wirusów: Adeno, […]
15.10.2021

Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk obchodzony jest corocznie 15 października. Jest to akcja edukacyjna na temat mycia rąk. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu na całym świecie, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma ta czynność. Inspiratorem było Zgromadzenie Ogólne ONZ, które ustanowiło 2008 rok Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych. Wydarzenie to miało zmobilizować miliony ludzi […]