Vapor Line

Vapor Line

Propper
Zintegrowany test kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach z jednoznacznym odczytem.
  • wskaźniki zintegrowane reagują na wszystkie zmienne krytyczne
  • spełnia wymogi ISO 11140-1, klasy 5
  • opakowanie zawiera 250 szt.

Preparat do użytku profesjonalnego. 

 

Kategoria: Testy kontroli
  • ekologiczny – nadruk wraz ze wskaźnikiem chemicznym pozbawiony metali ciężkich i substancji toksycznych
  • składa się z aluminiowej płytki i papierowego paska wskaźnikowego; we wnętrzu płytki znajduje się tabletka specjalnej substancji wskaźnikowej; na końcu papierowego paska naniesiono atramentem wskaźnikowym o barwie kremowej znak w kształcie kwadratu; w środkowej części płytki znajduje się przezroczysta skala, na której podczas sterylizacji pojawia się i przemieszcza czarna substancja wskaźnikowa
  • w celu kontroli procesu sterylizacji zintegrowany wskaźnik umieszcza się wewnątrz sterylizowanych pakietów tak, aby aluminiowa płytka z substancją wskaźnikową znajdowała się głęboko wewnątrz pakietu, a koniec papierowego paska z atramentem wskaźnikowym był skierowany w stronę zewnętrzną pakietu
  • przy zachowaniu odpowiednich parametrów procesu sterylizacji, tj. pary, temperatury i czasu, substancja wskaźnikowa przemieszcza się wzdłuż przezroczystej skali, aż na zielone pole PASS, co oznacza, że proces przeszedł prawidłowo; jednocześnie znak w kształcie kwadratu powinien zmienić barwę na czarną
  • jeżeli czarna substancja wskaźnikowa zatrzyma się na czerwonej części skali FAIL uzyskujemy jednoznaczną odpowiedź, że proces sterylizacji był nieskuteczny
  • wskaźniki mogą być archiwizowane jako dokument przebiegu sterylizacji; zapis uzyskany na wskaźniku po procesie sterylizacji jest trwały, nie ulega zmianie przez wiele lat