fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.medilab.pl

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez serwis www.medilab.pl, zwany dalej „serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest „MEDILAB” FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, przez e-mail: bialystok@medilab.pl lub telefonicznie: 85 747 93 00.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, przez e-mail: iod@medilab.pl lub telefonicznie: 85 747 93 30.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w określonych w nich celach.

5. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Polityka cookies).

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

6. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce, na co może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki, jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.