Phileas/O2 SAFE 7.4

Nowość

Phileas/O2 SAFE 7.4

Devea
System przeznaczony do dezynfekcji drogą powietrzną wszelkich powierzchni oraz wyposażenia obszaru medycznego i użyteczności publicznej.
 • trzy rodzaje urządzeń przeznaczonych do rożnej kubatury pomieszczenia oraz dedykowany do nich środek dezynfekujący
 • zgodność procesu zamgławiania z normą 17-272:2020
 • szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
 • dezynfekcja miejsc trudno dostępnych
 • szeroka kompatybilność materiałowa

Preparat do użytku profesjonalnego. 

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr PL-2021-0487-MR zgodnie z przepisami UE nr 528/2012. Środek dezynfekujący w płynie gotowy do zastosowania. Rozporządzenie UE nr 528/2012
w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, grupa produktowa: 2,4.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę, charakterystykę produktu biobójczego i ulotkę informacyjną.

 

Kategoria: Metoda zamgławiania
 • dezynfekcja wszelkich powierzchni obszaru medycznego oraz wyposażenia za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego
 • możliwość zastosowania: sale operacyjne i zabiegowe, izolatki, OIOM, transport medyczny, laboratoria, sale pacjentów, gabinety lekarskie, stomatologiczne, weterynaryjne, ambulanse, magazyny odpadów, sale promorte i inne
 • skuteczność procesu wobec szczepu SARS-CoV2 potwierdzona badaniem wykonanym zgodnie z najnowszą normą do zamgławiania EN 17272:2020-10
 • dezynfekcja powierzchni kontaktujących się z artykułami żywnościowymi, pomieszczeń, wyposażania i materiałów w halach służących do transportu artykułów spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • równomierne dotarcie mikrocząsteczek środka dezynfekcyjnego do miejsc trudno dostępnych dzięki rozpyleniu za pomocą dyfuzora
 • dezynfekcja końcowa – idealne uzupełnienie podstawowych procedur mycia i dezynfekcji powierzchni metodą manualną
 • szerokie spektrum biobójcze potwierdzone badaniami
 • preparat dezynfekcyjny O2 SAFE 7.4 – produkt biobójczy

Dostępne urządzenia Phileas:

 • Phileas 25 – do pomieszczeń o kubaturze 1-40 m³ 
 • Phileas One – do pomieszczeń o kubaturze 10-165
 • Phileas 285 – do pomieszczeń o kubaturze 50-1665 m³ 

Preparat do użytku profesjonalnego.
Stosować wyłącznie pod nieobecność ludzi.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę, charakterystykę produktu biobójczego i ulotkę informacyjną.