Lamina

Tecnoss
Heterologiczna kość korowa z kolagenem.

Lamina produkowana jest z kości korowej pochodzenia heterologicznego            w opatentowanym procesie Tecnoss, który pozwala na uniknięcie ceramizacji kryształów hydroksyapatytu, umożliwiając w ten sposób stopniową resorpcję. Po przeprowadzeniu powierzchownej dekalcyfikacji płytki Lamina Soft staje się elastyczna, jednocześnie zachowując typową dla tkanki kostnej zwartość. Jej brzegi są gładkie, aby nie powodowały mikro uszkodzeń otaczających tkanek. Płytka kostna Lamina Curved ma półtwardą konsystencję i powinna być umieszczana w polu bez nawilżania, pod warunkiem, że wcześniej zostanie odpowiednio ukształtowana tak, aby dopasowała się do morfologii defektu. Rigid Lamina poddawana jest procesowi częściowego odwapniania (50 % vs. Lamina soft), co zmienia jej konsystencję w ten sposób, że przypomina strukturę typową dla korowej tkanki kostnej.

Wyrób medyczny kl. III

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Kategoria: Płytki kostne
  • Pochodzenie tkanki: Kość korowa
  • Kolagen tkankowy: Zachowany
  • Forma fizyczna: półtwarda sucha płytka, elastyczna po nawilżeniu
  • Skład: 100% kość korowa
  • Grubość:                                                                                                                                                                                                                                                           0.5 mm (±0.1 mm)                                                                                                                                                                                                                                              0.7 mm (±0.1)                                                                                                                                                                                                                                                  1.0 mm (±0.1 mm)                                                                                                                                                                                                                                              3 mm (±1 mm)
  • Przewidywany czas re-entry:                                                                                                                                                                                                                         0.5 mm: około 5 miesięcy                                                                                                                                                                                                                               0.7 mm: około 7 miesięcy                                                                                                                                                                                                                            1.0 mm: około 6 miesięcy                                                                                                                                                                                                                               3.0 mm: około 8 miesięcy
  • Opakowania:                                                                                                                                                                                                                                                     Soft: 25×25 mm, 25×35 mm (oval), 30×30 mm                                                                                                                                                                                             Curved soft: 35×35 mm                                                                                                                                                                                                                                  Rigid: 35×15 mm, 35×35 mm

STOSOWANIE:

Lamina Soft może być ukształtowana za pomocą sterylnych nożyczek do pożądanego kształtu, a następnie należy ją nawilżyć przez zanurzenie w roztworze soli fizjologicznej na 5-10 minut. W momencie osiągnięcia odpowiedniej plastyczności można rozpocząć dostosowywanie jej kształtu do wymiarów miejsca wszczepu. Należy ją unieruchomić w polu za pomocą tytanowych mikro-śrub lub szwów chirurgicznych (Fine – cienka) bezpośrednio do otaczających tkanek z zastosowaniem atraumatycznej igły o przekroju trójkątnym.

Curved Soft Lamina nie powinna być nawilżana, jednak można dostosować jej kształt również za pomocą sterylnych nożyczek. Musi być zamocowana za pomocą śrub do osteosyntezy. W razie ekspozycji należy usunąć ją tylko w przypadku, gdy wystąpiło zakażenie, gdyż jej konsystencja została tak opracowana, aby umożliwić gojenie się rany przez ziarninowanie.

Rigid Lamina może być ukształtowana za pomocą odgryzacza kostnego (nie nożyczek !), a następnie należy ją nawilżyć przez zanurzenie w roztworze soli fizjologicznej na 5-10 minut. W momencie osiągnięcia odpowiedniej plastyczności można rozpocząć dostosowywanie jej kształtu do wymiarów miejsca wszczepu. Należy ją unieruchomić w polu za pomocą tytanowych mikro-śrub lub szwów chirurgicznych bezpośrednio do otaczających tkanek. Jeżeli proces nawilżania będzie trwał zbyt długo może dojść do utraty konsystencji biomateriału.