GTO

Tecnoss
Heterologiczny miks kości korowo-gąbczastej z zachowanym kolagenem + TSV Gel.

GTO to materiał krwiozastępczy pochodzenia heterologicznego. Jest mieszanina granulek kości korowo-gąbczstej z zachowanym naturalnym kolagenem odpowiednio zmieszana z TSV Gel, który składa się z heterologicznego żelu kolagenowego typu I i III, połączonego z wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi i biokompatybilnymi kopolimerami syntetycznymi rozpuszczonymi w roztworze wodnym. GTO jest stopniowo resorbowany i niezwykle osteokondukcyjny. Ponadto zachowana w granulkach macierz kolagenowa ułatwia krzepniecie krwi, a następnie inwazję komórek naprawczych                        i regenerujących. Te unikalne właściwości powodują, że formowanie się nowej tkanki kostnej postępuje bardzo szybko, pozwalając na zachowanie odpowiedniej objętości wszczepu, tworzenie się zdrowej tkanki kostnej i, co za tym idzie, ostatecznie zakończoną sukcesem rehabilitację pacjenta poprzez wszczepienie implantu.

Wyrób medyczny kl. III

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Kategoria: Pasty
  • Pochodzenie tkanki: Heterologiczny miks kości korowo-gąbczastej
  • Kolagen tkankowy: Zachowany
  • Forma: Nawilżone granulki kostne i TSV Gel
  • Skład: 80% miks granulatu, 20% TSV Gel
  • Granulacja: 6000-1000 μm
  • Czas re-entry: około 5 miesięcy
  • Opakowania: Strzykawka: 0.5 cc, 2.0 cc

STOSOWANIE:

GTO jest gotowym do użycia, wstępnie nawilżonym biomateriałem i może być łatwo wszczepiony w miejsce ubytku kostnego poprzez bezpośrednie wprowadzenie ze sterylnej strzykawki. Dzięki temu można pominąć fazę nawilżania biomateriału, oszczędzając przy tym czas i ograniczając ryzyko przypadkowego narażenia wszczepu na patogeny. Zastosowanie TSV Gel zapewnia optymalną przyczepność materiału, który można łatwo dostosować do kształtu ubytku i jest przy tym niezwykle stabilny.