08 kw. 2022

Medicheck… i wszystko pod kontrolą

Medicheck… i wszystko pod kontrolą

System audytów epidemiologicznych Medicheck to aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca ocenę higieny rąk, powierzchni oraz narzędzi w placówce opieki zdrowotnej.

Szczególnie polecana pielęgniarkom epidemiologicznym, zespołom ds. kontroli zakażeń szpitalnych, pracownikom szpitalnych działów higieny i centralnych sterylizatorni oraz pozostałym osobom odpowiedzialnym za stan higieniczno-sanitarny placówek.

Audyt epidemiologiczny może być przeprowadzany w zakresie higieny rąk, powierzchni i narzędzi. W ramach modułu RĘCE użytkownik może: sprawdzić przygotowanie rąk do procedury mycia i dezynfekcji rąk, przeprowadzić kontrolę techniki higieny rąk wg schematu Ayliffe`a, ocenić wykonanie procedury higieny rąk oraz dokonać obserwacji 5 momentów higieny rąk zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. W ramach modułu POWIERZCHNIE audytor może dwuetapowo dokonać kontroli powierzchni, najpierw zapisując w pamięci aplikacji powierzchnie znakowane a następnie zaznaczając obszary brudne i czyste. Natomiast w ramach modułu NARZĘDZIA można dokonać: oceny stanowiska do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi, a także oceny wizualnej roztworu roboczego, narzędzi oraz odzieży ochronnej pracownika wykonującego dezynfekcję.

Atutem aplikacji Medicheck jest bezpieczeństwo zgromadzonych danych, tzn.: wszystkie wprowadzone informacje dotyczące personelu są anonimowe, a wygenerowanymi raportami zarządza tylko użytkownik aplikacji. Korzystanie z aplikacji Medicheck nie wymaga dostępu do sieci, raporty są zapisywane na danym urządzeniu. Dostęp do internetu jest konieczny, gdy użytkownik zdecyduje się wysłać raport na wskazany przez siebie adres mailowy.

Zapraszamy do testowania aplikacji Medicheck w placówkach opieki zdrowotnej. W tym celu należy skontaktować się z przedstawicielem regionalnym firmy Medilab (dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT).

 

Wróć do wszystkich aktualności