fbpx
01 cze 2021

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji PL, WM i PB w sprawie tzw. pozwoleń tymczasowych.

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji PL, WM i PB w sprawie tzw. pozwoleń tymczasowych.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał w dniu 24 maja 2021 r. komunikat, w którym wskazuje, że ustała przesłanka do wydawania tzw. pozwoleń tymczasowych na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych do dezynfekcji. Decyzja zawarta w komunikacie została podjęta w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. ustaje przesłanka do wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych w trybie tzw. pozwoleń tymczasowych dla produktów biobójczych stanowiących produkty do dezynfekcji. Produkty biobójcze wprowadzone przed 1 czerwca 2021 r. do obrotu na podstawie pozwolenia tzw. tymczasowego mogą pozostawać na rynku do daty upływu terminu ważności produktu biobójczego, określonej na jego etykiecie.

Zwracajmy uwagę na to, aby stosować środki dezynfekcyjne prawidłowo zarejestrowane i przebadane mikrobójczo w obszarze medycznym!

Wróć do wszystkich aktualności