23 maj 2022

II Forum Zakażeń

II Forum Zakażeń

W dniach 12-14 maja 2022 r odbyło się II Forum Zakażeń organizowanym przez wydawcę czasopisma naukowego „Forum Zakażeń”, Evereth Publishing, Towarzystwo Mikrobiologii Szpitalnej oraz Katedrę i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Temat konferencji były “Skuteczne rozwiązania w walce z zakażeniami”.

W II Forum Zakażeń wzięło udział wielu specjalistów różnych dziedzin, którzy w swojej codziennej pracy zmagają się z problematyką zakażeń. Uczestników wydarzenia mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych i praktycznych warsztatach, na których prezentowane były nowości i skuteczne rozwiązania w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń.

Do wygłoszenia wykładu podczas konferencji organizatorzy zaprosili również dr n. med. Justynę Piwowarczyk, której wystąpienie “Algorytm postępowania w kontroli skuteczności procedur mycia i dezynfekcji rąk” spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Wróć do wszystkich aktualności