18 lis 2021

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Głównym jego celem jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Antybiotykooporność bakterii stała się powszechnym problemem występującym w szpitalach w całej Europie. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować zakażenie objawowe bądź kolonizację (nosicielstwo) pacjentów wieloopornymi mikroorganizmami. Wiąże się to także z podwyższoną częstością występowania zakażeń Clostridioides difficile. Tego typu zakażenia powodują wydłużenie okresu hospitalizacji, co w konsekwencji zwiększa jej koszty, mogą również prowadzić do wzrostu śmiertelności wśród pacjentów.

Jednym z głównych czynników powodujących powstawanie oporności bakterii jest nadużywanie antybiotyków. Najprawdopodobniej w najbliższych latach nie zostanie wprowadzony innowacyjny lek przeciwbakteryjny oparty na nowym mechanizmie działania. Jeśli poprzez nieodpowiednie postępowanie z antybiotykami oporność bakterii będzie nadal wzrastać, nie będzie leków gwarantujących efektywną terapię. W związku z tym podczas Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach szczególnie podkreśla się znaczenie racjonalnej antybiotykoterapii i jednocześnie edukuje się pacjentów na temat stosowania wysoce specjalistycznych leków zgodnie z ich wskazaniami i zakresem działania.

Wróć do wszystkich aktualności