04 lut 2022

Dlaczego należy umyć i zdezynfekować pomieszczenie przed dezynfekcją drogą powietrzną?

Dlaczego należy umyć i zdezynfekować pomieszczenie przed dezynfekcją drogą powietrzną?
Dezynfekcja drogą powietrzną staje się popularnym i powszechnie stosowanym sposobem dezynfekcji końcowej pomieszczeń. Stanowi uzupełnienie podstawowych procedur mycia i dezynfekcji powierzchni metodą manualną. We wszystkich metodach dezynfekcji drogą powietrzną rozpylone mikrocząsteczki środka chemicznego lub ozonu równomiernie opadają na powierzchnie wyposażenia i sprzętu, a także na ściany oraz podłogę. Dzięki temu dotarcie środka również do miejsc trudno dostępnych jest dokładne i precyzyjne. Jednak tylko prawidłowe przygotowanie pomieszczenia do procedury zamgławiania zapewni skuteczność procesu. Zgodnie z zaleceniami pomieszczenie przeznaczone do dekontaminacji należy najpierw wywietrzyć, a wszystkie powierzchnie, sprzęty i wyposażenie poddać dezynfekcji preparatem wykazującym adekwatne do zagrożenia działanie bójcze. Dopiero po tych czynnościach, których zadaniem jest  mechaniczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, można przeprowadzić dezynfekcję drogą powietrzną. Nieumyte/niezdezynfekowane powierzchnie mogą znacząco obniżyć skuteczność dezynfekcji drogą powietrzną. Dezynfekcja może okazać się nieskuteczna, gdyż czynnik dezynfekcyjny nie będzie mógł odpowiednio zadziałać na nieumytej/niezdezynfekowanej powierzchni, często obciążonej zanieczyszczeniami biologicznymi. Również zastosowanie nieodpowiednich środków do wstępnego mycia i/lub dezynfekcji może wpłynąć na jakość procesu. Nie zaleca się używania preparatów na bazie aktywnego chloru lub nadtlenku wodoru, które mogą wchodzić w reakcję z preparatem stosowanym do dezynfekcji drogą powietrzną. Dodatkowo jeśli istnieje ryzyko kumulacji preparatu na powierzchniach, przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji drogą powietrzną, należy rozważyć ich spłukanie wodą zdatną do picia.      

Istnieje wiele wątpliwości dotyczących skuteczności produktów do dezynfekcji wobec wirusa SARS-CoV-2. Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym/otoczkowym, podatnym na działanie większości substancji chemicznych występujących w środkach dezynfekcyjnych. Wirusy osłonkowe są stosunkowo łatwe do zabicia, są wrażliwe na czynniki zewnętrzne, detergenty i kwaśne pH.

Aby mieć potwierdzenie skuteczności preparatu wobec wirusów osłonkowych/otoczkowych należy sprawdzić czy dany preparat został przebadany zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wirusobójczości. Szczepem referencyjnym dla wirusów osłonkowych/otoczkowych, do których należą koronawirusy jest wirus Vaccinia. Udokumentowana skuteczność bójcza wobec tego wirusa jest jednoznaczna ze skutecznością bójczą wobec wirusa SARS-CoV-2.

 

 

Wróć do wszystkich aktualności