Klauzula informacyjna RODO - logowanie

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), niniejszym przekazujemy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, które dostępne są pod linkiem znajdującym się poniżej.
Klauzula informacyjna RODO - logowanie