÷ Charakterystyka i potencjał angiogenny ksenogennych biomateriałów: Rola komórek więzadeł ozębnej

Odpowiednia rewaskularyzacja jest warunkiem wstępnym skutecznego leczenia ubytków kości przyzębia.

Badanie omawia trzy różne materiały ksenogenne do przeszczepów kości: Gen-Os pochodzenia końskiego i wieprzowego, a także bioorganiczny Bio-Oss.

Badano ich potencjał angiogenny. Wszystkie materiały składały się ze słabo krystalicznego fosforanu tlenku wapnia, przy czym Bio-Oss wykazywał fazę gazowaną i większą wielkość cząstek, a oba biomateriały Gen-Os wykazały obecność kolagenu.
Oba materiały Gen-Os znacząco
zwiększyły wydzielania naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) przez komórki PDL.
Znaczący wzrost proliferacji komórek śródbłonka
zaobserwowano przy obydwu biomateriałach Gen-Os, ale nie przy Bio-Oss.
Wreszcie stymulowano angiogenezę
przez oba biomateriały Gen-Os, co wykazuje zwiększone powstawanie struktur kapilarnych.

Łączne
ustalenia wskazują na zwiększony potencjał angiogenny obu wszczepów kostnych Gen-os po kontakcie z komórkami PDL, najprawdopodobniej poprzez zwiększenie produkcji VEGF.

Cały opis badania dostępny
w pliku do pobrania.

Zapraszamy do lektury.
Zespół Medilab