* Procedura badania przesiewowego w ognisku epidemicznym w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOE

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz - Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Procedura%20badania%20przesiewowego.pdf