* Definicje B-laktamazy - NPOA

Dr Anna Baraniak - Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Definicje-b-laktamazy.pdf