* Wykrywanie karbapenemaz - zalecenia 2015 - Narodowy Instytut Leków, KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA


www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Wykrywanie%20karbapenemaz_Zalecenia%20KORLD_2015.pdf