* Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE). Informacja dla pacjenta. - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA


www.antybiotyki.edu.pl/pdf/CPE%20Informacja%20dla%20pacjenta.pdf