* Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna


www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Definicja%20przypadku%20CPE.pdf