* Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna


www.antybiotyki.edu.pl/pdf/CPE_NDM-Zasady%20postepowania.pdf