* Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC (2009) - Narodowy Instytut Leków, KORLD

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Dr ab. n. med. Marek Gniadkowski

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/KPCwytyczne20-09.pdf