System Phileas / O2 SAFE 7.4

DEVEA SAS


System przeznaczony do dezynfekcji drogą powietrzną wszelkich powierzchni oraz wyposażenia obszaru medycznego.
  • cztery rodzaje urządzeń przeznaczonych do różnej kubatury pomieszczenia oraz dedykowany do nich środek dezynfekujący
  • zgodność procesu zamgławiania z normą
  • szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
  • dezynfekcja miejsc trudno dostępnych
  • szeroka kompatybilność materiałowa
  • dedykowany do danego urządzenia produkt biobójczy - O2 Safe 7.4. oparty na nadtlenku wodoru
  • wykazuje działanie bakterio-, grzybo-, wiruso-, sporobójcze oraz bójcze wobec prątków gruźlicy
  • proces dezynfekcji należy przeprowadzać wyłącznie pod nieobecność ludzi czy zwierząt przy użyciu urządzenia zamgławiającego z linii Phileas