FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o. o. uzyskała wsparcie unijne na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-092/12 pn. „Optymalizacja e-biznesu w firmie Medilab poprzez wdrożenie technologii ICT” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-092/12-00 z dnia 05.09.2013r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu, poprzez zakupienie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, zostaną ulepszone usługi elektroniczne tj. system zgłaszania zdarzeń serwisowych i weryfikacji działań, obsługa klientów przez urządzenia mobilne, archiwizacja zamówień klientów.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
 

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować zadzwoń lub napisz:

 
(85) 747 93 00
 
Możesz też
skorzystać z Formularza kontaktowego:


Formularz kontaktowy
Firma