MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE, PROTETYCZNE, BIOMATERIAŁY I NARZĘDZIA
Evolution X-Fine (3 blistry 30x30mm)
Evolution X-Fine
GTO
GTO to heterologiczny miks kości korowo-gąbczastej z zachowanym kolagenem + TSV Gel, stosowany jako uniwersalny wypełniacz defektu kostnego.
Curved Cortical Lamina
Płytki korowe wytworzone z wolnej od antygenów kości korowej pochodzenia zwierzęcego.