05 paź 2022

Konferencja IMPLANTY: Idea – Sztuka – Praktyka 2022

Konferencja IMPLANTY: Idea – Sztuka – Praktyka 2022

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas Konferencji “IMPLANTY: Idea – Sztuka – Praktyka”.

Tematyka Konferencji: Implantologia według Mistrzów. Poziom *****

Miejsce: Centrum Kongresowe WARSZAWIANKA – Jachranka k/Warszawy

Wykładowcy: Znakomici wykładowcy z całego świata: dr Tidu Mankoo, dr Patrick Palacci, Prof. dr Fouad Khoury, Prof. dr Mariano Sanz, dr Joseph Choukroun, dr Omri Rudberg, dr Giacomo Fabbri, dr Martin Wanendeya, dr Gustavo Giordani, dr n. med. Krzysztof Awiłło, lek. dent. Michał Czarnowski, lek. dent. Marcel Firlej, dr n. med. Bartosz Łuszczyński, dr hab. n. med. Piotr Majewski, dr n. med. Marek Milcarz, lek. dent. Bartosz Startek, dr n. med. Adam Ziemlewski

Kierownictwo naukowe: dr n. med. Maciej Dijakiewicz, dr hab. n. mad. Rafał Koszowski

Termin:  17-20 listopada 2022r.

 

Szczegółowy program:

 

Czwartek, 17 listopada 2022

14:00–17:00 

VIP-FORUM  (wstęp wolny, na podstawie zgłoszeń)

Temat debaty: Optymalna liczba implantów – ile to jest?

Moderatorzy: Dr n. med. Krzysztof AWIŁŁO, dr n. med. Maciej DIJAKIEWICZ

Wprowadzenie do dyskusji:

Dr n. med. Paweł WITEK: Liczba i rozmiar implantów a sytuacja kliniczna – czy możliwe są reguły?

Program debaty:

Problem 1: Liczba implantów i/czy pozycja implantu

Problem 2: Liczba implantów a jakość tkanki kostnej

Problem 3: Liczba implantów a sinus lift

Problem 4: “Złoty standard” odbudowy pełnołukowej stałej

Problem 5: Overdenture: 4,3,2, a może 1 implant

 

18:0021:00 3D OPTIDENT MASTER MEETING

(Wstęp wolny na podstawie zgłoszeń)

18:00–18:20 Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w implantologii
TD Wiktoria Krąpiec

18:20–18:50 Planowanie i wykonywanie szablonów w leczeniu implantologicznym
Dr n. med. Marek Milcarz

18:50–19:20 Diagnostyka oraz planowanie kompleksowego leczenia funkcjonalno-estetycznego z uwzględnieniem najnowszych technologii CBCT
Lek. dent. Marcin Joniec

19:2019:35 Przerwa

19:35–20:05 Cyfrowa stomatologia – wygoda czy konieczność w implantologii stomatologicznej
Dr n. med. Adam Ziemlewski

20:05–20:30 Nowości w oprogramowaniu do tomografii CBCT – nowe funkcjonalności dla implantologii.
Mgr inż. Iwo Rutański

20:30–21:00 Rola radiologicznej oceny stanu zatok szczękowych w planowaniu sinus – lift
Dr n. med. Arkadiusz Makowiecki

 

Piątek, 18 listopada 2022

9:00–12:30 Sesja I: Procedury interdyscyplinarne

9:0010:30
Postępowanie interdyscyplinarne w rozwiązywaniu dylematów estetycznych i funkcjonalnych: Część I
Dr Tidu MANKOO

10:30–11:00 Przerwa

11:0012:30
Postępowanie interdyscyplinarne w rozwiązywaniu dylematów estetycznych i funkcjonalnych Część: II
Dr Tidu MANKOO

12:30–13:30 Przerwa

13:30–18:00 Sesja II: Przewidywalna implantacja

13:30–15:00
Zarządzanie tkankami miękkimi przed, w trakcie i po implantacji
Dr Patrick PALACCI

15:00–15:30 Przerwa

15:30–16:15
Procedury augmentacji z użyciem cementu kostnego
Dr Omri RUDBERG

16:30–17:15  
Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego: wskazania – postępowanie – powikłania
Lek. dent. Bartosz STARTEK

17:15–18:00
Optymalny protokół implantacji z użyciem szablonów chirurgicznych
Dr n. med. Marek MILCARZ

 

18:30–20:30 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE I

Dr Patrick PALACCI

Bieżące techniki plastycznej regeneracji brodawki dziąsłowej

Metody i zasady postępowania Procedury zabiegowe step by step Postępowanie w przypadku braków częściowych/bezzębia Odmiany technik: brodawka pojedyncza/ podwójna Komplikacje

18:30–20:30 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE II

Lek. dent. Bartosz STARTEK

Implanty zygomatyczne 2.0 – możliwości i granice zastosowań klinicznych

Wskazania i przeciwwskazania do implantów jarzmowych Techniki zabiegowe Procedury protetyczne Powikłania wczesne i późne Analiza przypadków klinicznych

18:30–20:30 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE III

Dr n. med. Arkadiusz MAKOWIECKI

TD Tomasz CIAPUTA

Prawidłowe metody rejestracji położenia implantu – perspektywa lekarza i technika

Wycisk na łyżce otwartej i zamkniętej Skan wewnątrzustny Rodzaje połączeń implant–łącznik i ich wpływ na pasywność pracy Klucz protetyczny: kiedy i dlaczego? Prace przykręcane: protetyczna korekta implantu

18:30–20:30 WARSZTAT PRAKTYCZNY I

Lek. dent. Adam KACZOR

Jak rozpocząć pracę z cyfrowymi szablonami implantologicznymi

 Rodzaje nawigacji i szablonów  Praca kliniczna z szablonami Sposoby projektowania  Zasady pracy klinicznej  W części praktycznej ćwiczenia na modelach

18:30–21:30 WARSZTAT PRAKTYCZNY II

Dr hab. Piotr MAJEWSKI

Regeneracja wyrostka zębodołowego kością autogenną vs. augmentacja biomateriałami

Zasady postępowania według metodyki Prof. Khoury

Zabieg pobrania bliku kostnego oraz augmentacji mikrośrubami

Zabieg pobrania bloku kostnego metoda “Karotki”

Zabieg zabezpieczenia pola zabiegowego błonami zaporowymi oraz pinami

Wszystkie zabiegi uczestnicy przeprowadzą praktycznie na modelach syntetycznych

 

Sobota, 19 listopada 2022

8:30–13:00 Sesja III: Zaawansowane procedury odbudowy

8:30–9:30
Nowoczesne strategie leczenia implantologicznego w rehabilitacji pełnego łuku
Dr Giacomo FABBRI

9:30–10:30
Zasady stosowanie przeszczepów autogennych i substytutów tkanek miękkich
Prof. Dr Mariano SANZ

10:30–11:00 Przerwa

11:00–12:00
Procedury minimalnie inwazyjne w odbudowie tkanek miękkich i kości
Prof. Dr Fouad KHOURY

12:00–13:00
Rekonstrukcja dużych ubytków kostnych (technika Split Bone Block)
Zarządzanie komplikacjami
Prof. Dr Fouad KHOURY

13:00–14:00  Przerwa

14:00–17:45 Sesja IV: Wyzwania kliniczne i funkcjonalne

14:00–15:00
Proste i złożone techniki postępowania cyfrowego w implantologii
Dr Martin WANENDEYA

15:00–15:45
Cyfrowe leczenie interdyscyplinarne – łączenie biologii z technologią
Dr Gustavo GIORDANI

15:45–16:00 Przerwa

16:00–17:00
Jak zachować kość? Jak przeprowadzić jej plastyczną ekspansję?
Lek. dent. Marcel FIRLEJ

17:00–17:45
Natychmiastowe obciążenie implantów przy użyciu elementów spawanych wewnątrzustnie
Lek. dent. Michał CZARNOWSKI

18:30–21:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY III

Prof. Dr Mariano SANZ

Techniki postępowania w zabiegach plastyki tkanek miękkich
Ćwiczenia na materiałach zwierzęcych

Przeszczepy autogenne Substytuty tkanek miękkich Techniki pokrywania recesji dziąsła  Procedury zwiększenia szerokości tkanki zrogowaciałej Wykonanie technik operacyjnych krok po kroku na materiałach zwierzęcych

18:30–20:30 SEMINARIUMSPECJALISTYCZNE IV 

Dr Joseph CHOUKROUN

Autorskie procedury PRF. Najnowsze aktualizacje dotyczące gojenia tkanek miękkich i twardych
Metody ulepszania sposobu pozyskiwania PRF Jak poprawić jakość skrzepów fibrynowych Cztery procedury pozyskania Sticky Bone  Sticky Bone w kilka sekund czy to jest możliwe?

W części praktycznej: nowy protokół lepkiej kości demonstracja procedury i przygotowania. Możliwość samodzielnego wykonania preparatów Sticky Bone

 

Niedziela, 20 listopada 2022

9:00–13:30 Sesja V: Zasady rozwagi i ostrożności

9:00–9:45
Zdarzenia graniczne w zabiegach chirurgii stomatologicznej
Dr n. med. Bartosz ŁUSZCZYŃSKI

9:45–10:00
Kontrapunkt: doświadczenia własne

10:00–10:45
Powikłania i sytuacje krytyczne w zabiegach regeneracji kości
Dr hab. Piotr MAJEWSKI

10:45–11:00
Kontrapunkt: doświadczenia własne

11:00–11:30 Przerwa

11:30–12:15
Zła pozycja implantu i miejsce implantacji jako główne przyczyny powikłań
Dr n. med. Krzysztof AWIŁŁO

12:15–12:30
Kontrapunkt: doświadczenia własne

12:30–13:15
Zatoka szczękowa – co nie powinno się wydarzyć
Dr n. med. Adam ZIEMLEWSKI

13:15–13:30
Kontrapunkt: doświadczenia własne

 

Więcej informacji: https://kwintesencja.com.pl/konferencje/implanty-idea-sztuka-praktyka-2022

Szczegółowy program konferencji

 

 

 

Inne wydarzenia