ZADZWOŃ I ZAPYTAJ


 o tabelę określającą

CZAS PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI

PO PROCESIE STERYLIZACJI

Tel. /85/ 747 93 53Etap przechowywania narzędzi po sterylizacji poprzedza szereg postępowań związanych z  przygotowaniem narzędzi do ponownego użycia tj. dezynfekcja i mycie, suszenie, pakowanie, ułożenie w autoklawie, sterylizacja, kontrola procesu sterylizacji, postępowanie aseptyczne po sterylizacji.

Informację dotyczącą przechowywania sterylnego materiału użytkownikowi przekazuje jego wytwórca w instrukcji wyrobu. Jeśli instrukcja nie zawiera szczegółowych zaleceń magazynowania i przechowywania wyrobów medycznych, należy zastosować ogólne zasady obowiązujące w przypadku materiałów sterylnych.

W Polsce nie mamy opracowanych zaleceń dotyczących zależności pomiędzy warunkami przechowywania materiałów sterylnych a terminem ich przydatności do użycia, dlatego funkcjonuje system punktowy wdrożony i opracowany w Holandii, który stanowi punkt wyjścia do ustalenia terminu ważności materiału sterylnego. Wspomniany system punktowy pokazuje, że wpływ na termin ważności materiału sterylnego ma rodzaj i liczba warstw opakowania sterylizacyjnego, dodatkowe zabezpieczenia, miejsce i lokalizacja miejsca przechowywania.