Problem z wykonaniem zapytania: select *, (select count(*) from file_log l where l.id_file = p.id_product_files and type = 'P' ) count_downloads from product_files p where id_product = '167' order by position, name;
SQLSTATE[HY000]: General error: 2013 Lost connection to MySQL server during queryProblem z wykonaniem zapytania: select * from boxes where id_product = '167' and type = '0' order by position;
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone awayProblem z wykonaniem zapytania: select * from boxes where id_product = '167' and type = '1' order by position;
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone awayProblem z wykonaniem zapytania: SELECT * FROM producer WHERE id_producer = '2'
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone awayProblem z wykonaniem zapytania: SELECT pic.position FROM products_in_category pic WHERE pic.id_product = 167 AND pic.id_category = 64
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone awayProblem z wykonaniem zapytania: SELECT p.seo_link FROM product p INNER JOIN products_in_category pic ON p.id_product = pic.id_product WHERE pic.id_category = 64 AND pic.position > 0 AND p.name NOT LIKE 'Anioxyde 1000' ORDER BY pic.position ASC LIMIT 1
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone awayProblem z wykonaniem zapytania: SELECT pic.position FROM products_in_category pic WHERE pic.id_product = 167 AND pic.id_category = 64
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone awayProblem z wykonaniem zapytania: SELECT p.seo_link FROM product p INNER JOIN products_in_category pic ON p.id_product = pic.id_product WHERE pic.id_category = 64 AND pic.position < 0 AND p.name NOT LIKE 'Anioxyde 1000' ORDER BY pic.position DESC LIMIT 1
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone awayProblem z wykonaniem zapytania: SELECT pg.id_product_gallery, pg.name, pg.path FROM product_gallery pg WHERE pg.id_product = 167 ORDER BY main desc, position
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away Anioxyde 1000 - Medilab

Anioxyde 1000


Preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych na poziomie sporobójczym.
 • substancja aktywna - kwas nadoctowy uzyskany za pomocą opatentowanej syntezy PHERA system
 • zalecany do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) wyrobów medycznych, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie  mogą zostać poddane sterylizacji wysokotemperaturowej
 • wysoki poziom dezynfekcji w 5 min: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
 • potwierdzone działanie sporobójcze na: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile
 • badania wykonane normami europejskimi na wszystkich wymaganych szczepach testowych dla danego obszaru stosowania
 • brak oparów kwasu octowego drażniących błony śluzowe i oczy użytkownika
 • usuwa zwartą strukturę biofilmu bakteryjnego i nagromadzone wcześniej na wyrobach pozostałości organiczne
 • brak zjawiska koagulacji białka
 • pH od neutralnego po bardzo delikatny odczyn kwaśny (pH 7 do 5,5)
 • zawartość substancji antykorozyjnych chroni dezynfekowane wyroby medyczne przed korozją
 • dobra kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami
 • po aktywowaniu preparat zachowuje aktywność biobójczą do 14 dni i może być wielokrotnie używany
 • kontrola aktywności preparatu za pomocą walidowanych testów paskowych
 • ekonomiczny w użyciu - możliwe wielokrotne użycie tego samego roztworu w okresie aktywności w procesie reprocesingu do 50 endoskopówProblem z wykonaniem zapytania: select p.id_promotion from product_in_promotion pip inner join promotion p on p.id_promotion = pip.id_promotion and p.active > 0 where pip.id_product = 167
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away


 
POLECAMY RÓWNIEŻ:
Aniosept Activ
Preparat sporobójczy w proszku do dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych.
Szczegóły
Opaster
Gotowy do użycia preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych.
Szczegóły
Steranios 2%
Gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych.
Szczegóły