Usługa zamgławiania

Medilab


Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że w odpowiedzi na Państwa potrzeby 
wprowadzamy do naszej oferty usługę dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania.


Nasi pracownicy są w stanie przeprowadzić kompleksową usługę 
zamgławiania pomieszczeń na terenie całego kraju.

 

Usługę dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania wykonujemy za pomocą urządzeń AEROSEPT AF i AEROSEPT COMPACT 250 przy użyciu specjalistycznych płynów ASEPTANIOS AF 310, ASEPTANIOS AD oraz ANIOS DVA HPH.


W pełni zautomatyzowany proces dekontaminacji: 

- spełnia wymagania aktualnie obowiązujących norm

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze (łącznie ze Clostridium Sporogenes), dzięki czemu zminimalizowane zostaje ryzyko zakażeń krzyżowych

 zapewnia skuteczną dezynfekcję pomieszczeń i różnego rodzaju wyposażenia medycznego (sale operacyjne, sale intensywnej opieki medycznej, sale pacjentów, izolatki, karetki pogotowia itp.

- jest idealnym rozwiązaniem do dezynfekcji  wszelkich delikatnych  powierzchni  oraz elektronicznych elementów wyposażenia pomieszczeń, takich jak np.: komputer, klawiatura, panele aparatury medycznej

- podczas procesu zamgławiania wytwarzana jest nieopadająca mgła, dzięki czemu dezynfekowana powierzchnia nie pozostaje zwilżona 

- środek dezynfekcyjny dociera do wszystkich trudno dostępnych miejsc, których nie można dezynfekować manualnie

- maksymalna kubatura dezynfekowanego pomieszczenia - 400 m3

automat
yczne zatrzymanie procesu w przypadku jakichkolwiek zakłóceń 

walidowany proces - wszystkie funkcje generatora są elektronicznie kontrolowane i rejestrowane

- dezynfekowane powierzchnie pozostają wolne od plam 

 

- krótki czas trwania procesu



W celu otrzymania większej ilości informacji lub zamówienia usługi
prosimy o kontakt z:

Łukaszem Kelusem 
tel: 85 747 93 36
kom: 603 985 793 
e-mail:
lukasz.kelus@medilab.pl