Vapor Line

Propper


Zintegrowany test kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach z jednoznacznym odczytem.
  • spełnia wymogi ISO 11140-1, Klasy 5
  • wskaźnik składa się z aluminiowej płytki i papierowego paska wskaźnikowego. We wnętrzu płytki znajduje się tabletka specjalnej substancji wskaźnikowej. Na końcu papierowego paska naniesiono atramentem wskaźnikowym o barwie kremowej znak w kształcie kwadratu. W środkowej części płytki znajduje się przezroczysta skala, na której podczas sterylizacji pojawia się i przemieszcza czarna substancja wskaźnikowa
  • w celu kontroli procesu sterylizacji zintegrowany wskaźnik Vapor Line umieszcza się wewnątrz sterylizowanych pakietów tak, aby aluminiowa płytka z substancją wskaźnikową znajdowała się głeboko wewnątrz pakietu, a koniec papierowego paska z atramentem wskaźnikowym był skierowny w stronę zewnętrzną pakietu
  • przy zachowaniu odpowiednich parametrów procesu sterylizacji, tj. pary, temperatury i czasu, substancja wskaźnikowa przemieszcza się wzdłuż przezroczystej skali, aż na zielone pole PASS, co oznacza, że proces przeszedł prawidłowo. Jednocześnie znak w kształcie kwadratu powinien zmienić barwę na czarną
  • jeżeli czarna substancja wskaźnikowa zatrzyma się na czerwonej części skali FAIL uzyskujemy jednoznaczną odpowiedź, że proces sterylizacji był nieskuteczny
  • wskaźniki Vapor Line mogą być archiwizowane jako dokument przebiegu sterylizacji. Zapis uzyskany na wskaźniku po procesie sterylizacji jest trwały, nie ulega zmianie przez wiele lat
  • opakowanie zawiera 250 szt.
MATERIAŁY DO POBRANIA
Ulotka Pobierz
POLECAMY RÓWNIEŻ:
Duo-Spore
Biologiczny test kontroli skuteczności procesu sterylizacji gorącą parą wodną, tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem.
Szczegóły
OK
Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w autoklawach w temperaturze 121ºC lub 134ºC.
Szczegóły
Test Bowie & Dick Once-a-Day Test Pak
Test Bowie-Dick w postaci arkuszy lub gotowego jednorazowego pakietu do kontroli pracy sterylizatorów parowych z próżnią wstępną.
Szczegóły
Twindicator
Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC w autoklawach z możliwością wykorzystania, przez podział pasków, w dużych i małych pakietach.
Szczegóły