Duo-Spore

Propper


Biologiczny test kontroli skuteczności procesu sterylizacji gorącą parą wodną, tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem.
  • w biologicznym teście Duo-Spor paski bibuły zostały nasączone sporami bakterii Baccillus stearothermophilus (6,2x105) i Baccillus subtilis var. niger (globigii) (3,6x106)
  • test biologiczny Duo-Spor składa się trzech pasków bibuły nasączonych ww testowymi sporami bakterii. Paski bibuły ze sporami umieszczone są w osłonce z papieru, na której znajdują się napisy pozwalające odróżnić paski testowe od paska kontrolnego. Paski w osłonce umieszczono w dwukieszeniowej kopercie
  • paski testowe wraz z osłonką papierową po wyjęciu z koperty należy umieścić wewnątrz pakietów, które mają byc poddane sterylizacji , natomiast pasek kontrolny w osłonce papierowej należy zostawić w kieszeni koperty - nie poddawać sterylizacji
  • probówki z pożywką sojową należy inkubować 7 dni, w temperaturze 55ºC w przypadku sterylizacji gorącą parą wodną, bądź w temperaturze 32ºC - 37ºC w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem
  • prawidłowo przeprowadzony test pozwala stwierdzić, czy warunki panujące podczas procesu sterylizacji zdołały zniszczyć drobnoustroje na sterylizowanych przedmiotach
  • kontrolę tego typu przeprowadza się zawsze po zainstalowaniu sterylizatora, po wszelkich jego naprawch, a także po nieudanym przeprowadzeniu procesu
  • testy biologiczne umieszcza się wewnątrz sterylizowanych pakietów, a pakiety w miejscu najtrudniejszym do sterylizacji w danym rodzaju sterylizatora
  • testy po użyciu i testy przeterminowane sterylizować w autoklawie lub spalić
  • opakowanie zawiera 25 kopert z testami biologicznymi Duo-Spor. Każda koperta zawiera 3 paski testowe tej samej serii nasączone sporami bakterii
MATERIAŁY DO POBRANIA
Ulotka Pobierz
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ TAKŻE:
OK
Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w autoklawach w temperaturze 121ºC lub 134ºC.
Szczegóły
Strate Line Tape
Sprawdzian sterylizacji gorącą parą wodną w autoklawach w postaci samoprzylepnej taśmy.
Szczegóły
Test Bowie & Dick Once-a-Day Test Pak
Test Bowie-Dick w postaci arkuszy lub gotowego jednorazowego pakietu do kontroli pracy sterylizatorów parowych z próżnią wstępną.
Szczegóły
Twindicator
Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC w autoklawach z możliwością wykorzystania, przez podział pasków, w dużych i małych pakietach.
Szczegóły
Vapor Line
Zintegrowany test kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach z jednoznacznym odczytem.
Szczegóły